Polskie Centrum Mediacji Filia w Koszalinie

 

CO TO JEST MEDIACJA

Mediacja to forma rozwiązywania konfliktów, w której strony samodzielnie, po wysłuchaniu siebie nawzajem, próbują znaleźć takie rozwiązanie problemu, które zostanie przez nie zaakceptowane.

Rozmowa jest wspomagana przez bezstronnego i neutralnego mediatora, którego zadaniem jest urealnienie propozycji stron.

 

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z MEDIACJI

§   załagodzenie lub wygaszenie konfliktu między stronami

§  możliwość współdecydowania w swojej sprawie; mediacja umożliwia stronom bezpośredni wpływ na rozwiązanie konfliktu oraz  podejmowanie decyzji o zadośćuczynieniu, świadczonej rekompensacie

§   zapewnienie równorzędnej pozycji dla obu stron konfliktu

§   możliwość przedstawienia swojego stanowiska, opowiedzenia o swoich krzywdach i doznanym poczuciu niesprawiedliwości

§   odreagowanie emocji

§   skrócenie czasu trwania postępowania sądowego

§   zmniejszenie kosztów postępowania sądowego

§   możliwość poznania i zrozumienia stanowiska drugiej strony

§   zamiana walki stron na działanie mające na celu rozwiązanie wspólnego problemu

§   możliwość wypracowania przez strony akceptowalnego rozwiązana problemu, dostosowanego do ich potrzeb i oczekiwań

 

Ugoda mediacyjna

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono poprzez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.

 

© 2013-2019 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl